Bod č.47.:

PROP/6 - Prodej nemovité věci na adrese Spolková 23 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (informace o nemovité věci)
Příloha č.2 (žádost)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (stanovisko RMO Plzeň 4)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP z 15. 1. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX