Bod č.48.:

PROP/7 - Prodej nemovitých věcí na adrese Jezná 13

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (informace o nemovité věci)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 13/14 a ZMP č. 60/14)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (katastrální mapa)
Příloha č.9 (usnesení RMP z 15. 1. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:50 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX