Bod č.11.:

KV/3 - Změny v Jednacím řádu a statutu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení (Změny v Jednacím řádu a statutu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně))
Příloha č.1 (Upravené znění Jednacího řádu Kontrolního výboru ZMP)
Předloženo na stůl č.1 (Vyznačené úpravy ve znění Jednacího řádu KV ZMP) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX