Bod č.54.:

EVID/6 - Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně, Masarykově ZŠ Janovice nad Úhlavou okres Klatovy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost - Masarykova ZŠ Janovice nad Úhlavou)
Příloha č.2 (vyjádření SITmP)
Příloha č.3 (Seznam monitorů)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 41)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:56 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX