Bod č.53.:

EVID/5 - Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně, spolku AMARE ČHAVE - asociace romských občanských iniciativ Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost - AMARE ČHAVE)
Příloha č.2 (Vyjádření SITmP)
Příloha č.3 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 40)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:55 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX