Bod č.12.:

NámK/1 - Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č.1 - Usnesení RMP č. 321 a č. 671 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:13 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX