Bod č.13.:

NámK/2 - Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti Parking Plzeň, s.r.o.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení RMP č. 322 a č. 1034 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX