Bod č.14.:

NámK/3 - Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č.1 - Usnesení ZMP č. 111 a č. 600)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:15 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX