Bod č.15.:

NámK/4 - Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti POVED, s.r.o.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení ZMP č. 115 a č. 268 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:16 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX