Bod č.16.:

NámK/5 - Návrh na změnu členů orgánů společnosti Obytná zóna Sylván, a.s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení RMP č. 320, č. 434, č. 987, č. 247 a č. 1035)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:17 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX