Bod č.17.:

NámK/7 - Návrh na změnu členů orgánů společnosti Plzeňská teplárenská, a. s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení RMP č. 794)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení RMP č. 335, č. 1697, č. 103, č. 436 a č. 437)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:20 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX