Bod č.18.:

NámK/8 - Návrh na změnu členů orgánů společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení RMP č. 65)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení RMP č. 318, č. 433, č. 1591, č. 332, č. 1033, č. 228 a č. 438)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:21 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX