Bod č.19.:

NámK/9 - Návrh na změnu členů orgánů společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení RMP č. 1261)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení RMP č. 319, č. 333 a č. 50 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX