Bod č.60.:

MAJ/6 - Převod vodovodního řadu v ul. Staroveská v k.ú. Újezd do majetku města Plzně - JUDr. Josef Lavička

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost + zaměření vodovodu)
Příloha č.2 (stanovisko ORP )
Příloha č.3 (vyjádření MO 4)
Příloha č.4
Příloha č.5 (snímky map)
Příloha č.6
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:61 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX