Bod č.22.:

ŘEÚ/2 - Uvolnění finančních prostředků blokovaných ve FRR MP pro rozpočty Odboru vnitřní správy a Odboru investic MMP

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Uvolnění fin.prostředků)
Důvodová zpráva (Uvolnění fin. prostředků)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - usn. ZMP č. 610 ze dne 11.12. 2014)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - příloha k usn. ZMP č. 610 ze dne 11. 12. 2014)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - aktualizovaný jmenovitý seznam akcí OI)
Příloha č.4 (Příloha č 4 - aktualizovaný jmenovitý seznam akcí - ost. správci)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - usn. RMP č. 2 ze dne 15. 2. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:24 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX