Bod č.44.:

PROP/3 - Prodej volného nebytového prostoru č. 1110/35 na adrese Sokolovská č.or. 88 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost SVJ )
Příloha č.2 (Usnesení RMO P1 č. 136/2014)
Příloha č.3 (Přehled prodeje volných nebytových jednotek )
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP ) (*)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Orientační mapa)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 1297/14 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:46 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX