Bod č.23.:

ŘEÚ/3 - Souhrnné rozpočtové opatření a zařazení akcí do jmenovitého seznamu Odboru investic MMP

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření a zařazení akcí)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření a zařazení akcí)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Aktualizovaný jmenovitý seznam OI)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - usn. ZMP č. 295 ze dne 12. 6. 2014)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - příloha k usn. ZMP č. 295 ze dne 12. 6. 2014)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - žádost MO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - usn. RMP č. 57 ze dne 15. 1. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:25 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX