Bod č.21.:

ŘEÚ/1 - Zajištění financování odkupu akcií VODÁRNY PLZEŇ, a.s. - výběr nejvhodnější nabídky; uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zajištění financování odkupu akcií VODÁRNY PLZEŇ, a.s. - výběr nejvhodnější nabídky; uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.)
Důvodová zpráva (Zajištění financování odkupu akcií VODÁRNY PLZEŇ, a.s. - výběr nejvhodnější nabídky; uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.)
Příloha č.1 (Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek)
Příloha č.2 (Návrh smlouvy o úvěru)
Příloha č.3 (Usn. ZMP č. 123 ze dne 8. 4. 2010)
Příloha č.4 (Usn. ZMP č. 454 ze dne 4. 9. 2014)
Příloha č.5 (Usn. RMP č. 1 ze dne 15. 1. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:23 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX