Bod č.26.:

OK/2 - Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu „Plzeň – EHMK 2015“ vyhlášeného na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2015

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Jednoletého dotačního programu "Plzeň 2015" - projekty) (*)
Příloha č.2 (Přehled vyřazených žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (Přehled posuzovaných žádostí o dotaci)
Příloha č.4 (Usnesení Komise ze dne 4. 12. 2014)
Příloha č.5 (Důvodové zprávy k 105 žádostem ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:28 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX