Bod č.27.:

OK/3 - Převod práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2011/005352 ze dne 30. 12. 2011 na realizaci projektu Animánie v roce 2015

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2011/005352 ze dne 30.12.2011)
Příloha č.2 (Dopis společnosti Ocet o.p.s. ve věco odstoupení od poskytnutí dotace )
Příloha č.3 (Žádost spolku Animánie o.s. o poskytnutí dotace na projekt Animánie)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:29 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX