Bod č.24.:

FIN/1 - Žádost o dotaci MŠMT pro rok 2015 na dodávku a montáž UV systému pro plavecký areál Slovany

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:26 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX