Bod č.46.:

PROP/5 - Ponechání části pozemku parc.č. 1097/138, k.ú. Křimice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost + zákres )
Příloha č.2 (usnesení ZMO P5 č. 033/2013 )
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (vyjádření OŽP MMP )
Příloha č.5 (žádosti o projednání)
Příloha č.6 (aktualizované stanovisko ORP MMP)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.13 (zaměření skutečného stavu oplocení)
Příloha č.14 (usnesení RMP č. 31/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:48 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX