Bod č.25.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu „Plzeň – EHMK 2015“ vyhlášeného na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2015

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení dotačního programu - celoroční činnost 2015 )
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí - celoroční činnost 2015)
Příloha č.3 (Zápis z jednání Komise pro Jednoletý dotační program "Plzeň - EHMK 2015" - 29.10.2014 vč. prezenční listiny)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k posuzovaným žádostem - celoroční činnost 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:27 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX