Bod č.45.:

PROP/4 - Prodej volného nebytového prostoru č. 2453/13 na adrese Lobezská č.or. 10 D v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Vyjádření SVJ vč. žádosti SVJ )
Příloha č.2 (Zápis z místního šetření)
Příloha č.3 (Usnesení RMO P2 - Slovany č. 51/2014)
Příloha č.4 (Přehled prodeje volných nebytových jednotek )
Příloha č.5 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Orientační mapa)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 1298/14)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:47 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX