Bod č.68.:

FV/1 - Projednání Statutu a Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně

(předkladatel:Ing. Šneberger)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Statut FV ZMP)
Příloha č.2 (Jednací řád FV ZMP)
Příloha č.3 (Zápis a usnesení FV ZMP ze dne 26. 1. 2015)
Předloženo na stůl č.1 (Statut FV ZMP)
Předloženo na stůl č.2 (Jednací řád FV ZMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX