Bod č.28.:

OSS/1 - Rozpočtové opatření k projektu „BUĎ FIT SENIORE“

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Dopis MO Plzeň 1, včetně usnesení RMO Plzeň 1.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX