Bod č.29.:

TN/1 - Koordinační smlouva k projektu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Příloha č.3 (Příloha č. 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:31 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX