Bod č.20.:

NámK/10 - Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení ZMP č. 118)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:18 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX