Bod č.9.:

PRIM/2 - Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:9 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX