Bod č.4.:

NámB/2 - Slavnostní zahájení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, provedeného ve dnech 16. - 18. 1. 2015 (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Program slavnostního zahájení)
Příloha č.2 (Monitoring českého a zahraničního tisku) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:4 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX