Bod č.9a.:

ŽP/1 - Záměr "Retence vody v krajině" pana Ing. Jaroslava Nováka, člena Komise pro životní prostředí při RMO

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení )
Důvodová zpráva (důvodová zpráva )
Příloha č.1 (příloha č.1)
Příloha č.2 (příloha č.2)
Příloha č.3 (příloha č.3)
Příloha č.4 (příloha č.4)
Příloha č.5 (příloha č.5)
Příloha č.6 (příloha č.6)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX