Bod č.2.:

ST/1 - Nástup nového člena ZMO Plzeň 3 na uprázdněný mandát

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:1 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 16.2.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX