Bod č.2a.:

TN+RadS/2 - Informace k divadelním technologiím v Novém divadle

(předkladatel:nám. Šindelář a rad. Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Příloha č.3 (Příloha č. 3)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:2 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX