Bod č.11a.:

KV/4 - Kontrola průběhu výstavby Nového divadla v souladu s přijatými usneseními ZMP o výstavbě Nového divadla.

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení (Kontrola průběhu výstavby Nového divadla))
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva (Kontrola průběhu výstavby Nového divadla))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:12 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX