Bod č.20a.:

NámK+TN/11 - Podání žádosti města o dotaci z MMR ČR pro projekt „Rekonstrukce vnitrobloku Koterovská – Chvojkovy Lomy“ a schválení projektu regenerace sídliště

(předkladatel:nám. Kotas, nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.2 (2. Podprogram 117D512 „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015“)
Příloha č.3 (3. Situace stavby z PD Rekonstrukce vnitrobloku Koterovská – Chvojkovy Lomy)
Předloženo na stůl č.1 (Projekt Regenerace Slovany - Chvojkovy lomy) (*)
Předloženo na stůl č.2 (Regenerace Slovany - 2)
Předloženo na stůl č.3 (Regenerace Slovany - 3)
Předloženo na stůl č.4 (Regenerace Slovany - 4)
Předloženo na stůl č.5 (Regenerace Slovany - 5)
Předloženo na stůl č.6 (Regenerace Slovany - 6)
Předloženo na stůl č.7 (Regenerace Slovany - 7)
Předloženo na stůl č.8 (Regenerace Slovany - 8)
Předloženo na stůl č.9 (Regenerace Slovany - 9)
Předloženo na stůl č.10 (Regenerace Slovany - 10)
Předloženo na stůl č.11 (Regenerace Slovany - 11)
Předloženo na stůl č.12 (Regenerace Slovany - 12)
Předloženo na stůl č.13 (Regenerace Slovany - 13)
Předloženo na stůl č.14 (Regenerace Slovany - 14)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:22 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX