Bod č.19.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 3. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (plán práce Finančního výboru)
Příloha č.2 (plán práce Kontrolního výboru)
Příloha č.3 (změna organizační struktury ÚMO 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:18 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 16.2.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX