Bod č.9.:

EK/1 - Svěření pozemků p.č. 1227/6, p.č. 1227/12 a p.č. 1227/13, vše k.ú. Valcha do trvalé správy MO Plzeň 3, přílohou č. 3 Statutu města Plzně

(předkladatel:p.Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (katastrální mapa)
Příloha č.2 (letecký snímek)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:8 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 16.2.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX