Bod č.10.:

EK/2 - Změna usnesení ZMO Plzeň 3 č. 77/2014 - 32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2014 - přijetí dotace na realizaci projektů zateplení 61. MŠ a 70. MŠ

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Změna usnesení ZMO 3 č. 77/2014 - 32. RO rozpočtu roku 2014 - přijetí dotace na realizaci projektů zateplení 61. MŠ a 70. MŠ)
Důvodová zpráva (Změna usnesení ZMO 3 č. 77/2014 - 32. RO rozpočtu roku 2014 - přijetí dotace na realizaci projektů zateplení 61. MŠ a 70. MŠ)
Příloha č.1 (RO 32/2014)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO 3 č. 77 ze dne 1. 12. 2014)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 618 ze dne 11. 12. 2014)
Příloha č.4 (Oznámení o rozpočtovém opatření č. 37 a 38)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:9 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 16.2.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX