Bod č.11.:

EK/3 - 35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2014 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2014 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti)
Důvodová zpráva (35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2014 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti)
Příloha č.1 (RO 35/2014)
Příloha č.2 (Oznámení o rozpočtovém opatření č. 32 a 39)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:10 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 16.2.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX