Bod č.12.:

EK/4 - 36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2014 - přijetí investiční dotace na realizaci projektu "Vybudování podzemních kontejnerových stání v MO Plzeň 3"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2014 - přijetí inv. dotace na projekt "Vybudování podzemních kontejnerových stání v MO Plzeň 3")
Důvodová zpráva (36. RO roku 2014 - přijetí inv. dotace na projekt "Vybudování podzemních kontejnerových stání v MO Plzeň 3")
Příloha č.1 (RO 36/2014)
Příloha č.2 (Oznámení o rozpočtovém opatření č. 36)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 620 ze dne 11. 12. 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:11 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 16.2.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX