Bod č.13.:

EK/5 - 1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO 3 do rozpočtu MMP s určením pro SITMP

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (1. rozpočtové opatření roku 2015 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO 3 do rozpočtu MMP s určením pro SITMP)
Důvodová zpráva (1. rozpočtové opatření roku 2015 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO 3 do rozpočtu MMP s určením pro SITMP)
Příloha č.1 (RO 01/2015)
Příloha č.2 (Faktura 65290041)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:12 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 16.2.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX