Bod č.63.:

ORG/2 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - leden 2015

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX