Bod č.3.:

KVDÚP+KŽP/1 - Návrh nového územního plánu

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (usnesení Rady MO Plzeň 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:2 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 16.2.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX