Bod č.31.:

VZVZ/1 - Statut Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (*)
Příloha č.2 (*)
Příloha č.3
Předloženo na stůl č.1 (Upravená verze přílohy č. 1) (*)
Předloženo na stůl č.2 (Upravená verze přílohy č. 2) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:95 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX