Bod č.65.:

VZVZ/3 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 4. 2. 2015

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX