Bod č.8.:

EAP/1 - Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 – Slovany za rok 2014

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (příloha 1-4+6-8)
Příloha č.5 (zpráva o výsledku přezkoumání)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:13 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX