Bod č.8.:

ST/6 - Obsazení Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (rezignace Ing. Šrámka) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (rezignace pí Rybové) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:7 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 16.2.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX