Bod č.33.:

EVID/1 - Darování 155 bm kamenných obrubníků Židovské obci Plzeň, IČ 49777122

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost Správy veřejného statku města Plzně)
Příloha č.2 (Žádost Židovské obce Plzeň)
Příloha č.3 (Foto)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP ze dne 16. 12. 2014)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 106 ze dne 5. 2. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:97 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX