Bod č.17.:

SO/1 - Informace z oblasti trhu práce

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:21 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX