Bod č.49.:

MAJ/2 - Změna usnesení ZMP č. 351 ze dne 12. 6. 2014 ve věci schválení zrychleného postupu majetkoprávního vypořádání pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 484/30.4.14 a usnesení ZMP č. 351/12.6.14)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 75 ze dne 26. 2. 2009)
Příloha č.3 (zápis z jednání KNM ze dne 3. 2. 2015)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 159 ze dne 19. 2. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:111 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX